PHOENIX TOWER

PHOENIX TOWER

Địa chỉ công trình: Ngã 6, đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh Hạng mục thi công: Cung cấp và …

ANATOLE HOTEL

ANATOLE HOTEL

Địa chỉ công trình: 26-28-30 Nhà Chung, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Hạng mục thi công: Cung cấp và thi …

SOLEIL BOUTIQUE HOTEL

SOLEIL BOUTIQUE HOTEL

Địa chỉ công trình: 211 Hàng Bông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công …

DELICACY CENTRAL HOTEL & SPA

DELICACY CENTRAL HOTEL & SPA

Địa chỉ công trình: 61 Hàng Bè, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công lắp …

DỰ ÁN TRẦU CAU

DỰ ÁN TRẦU CAU

Địa chỉ công trình: Lô N28, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ, TP Bắc Ninh Hạng mục thi công: Cung cấp và …

ADAMAS APARTMENT

ADAMAS APARTMENT

Địa chỉ công trình: Số 6 Triệu Việt Vương, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Hạng mục thi công: Cung cấp và thi …

JB SERVICED APARTMENT

JB SERVICED APARTMENT

Địa chỉ công trình: Số 4 Triệu Việt Vương, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Hạng mục thi công: Cung cấp và thi …

KHÁCH SẠN CITITEL HÀ NỘI

KHÁCH SẠN CITITEL HÀ NỘI

Địa chỉ công trình: 13B Tông Đản, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Hạng mục thi công: Cung cấp …

KHÁCH SẠN APRICOT HÀ NỘI

KHÁCH SẠN APRICOT HÀ NỘI

Địa chỉ công trình: 136 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công …